Optymalizacje podatkowe struktur i transakcji

Zmieniające się otoczenie gospodarcze , powoduje konieczność dostosowania struktur  przedsiębiorstw ( Firm) do współczesnych wyzwań rynkowych .

Nieznany obiekt

Realizując przedsięwzięcia gospodarcze  przedsiębiorstwa  podejmują decyzję co do optymalnego kształtowania swoich struktur organizacyjnych  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego .  Zespół specjalistów z dziedziny zarządzania oraz specjalistów z zakresu prawa podatkowego świadczy usługi w zakresie :

  • Oceny możliwości  istniejącej struktury organizacyjnej do realizacji obecnych  lub planowanych zadań
  • Ocena  i identyfikacja  , zgodnie ze współczesną teorią organizacji  , zagrożeń  w funkcjonującej organizacji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem  skutków finansowych i podatkowych
  • Dobór metod eliminujących zakłócenia w funkcjonowaniu struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
  • Propozycji modyfikacji istniejącej struktury organizacyjnej z uwzględnieniem skutków podatkowych  takich przedsięwzięć
  • Tworzenia nowych struktur  , profilowanych do określonych zadań gospodarczych  z wykorzystaniem współczesnych zasad organizacji przedsiębiorstw
  • Oceny ekonomicznej , w tym podatkowa ,  tworzenia nowych przedsiębiorstw  sieciowych lub przystępowania do istniejących przedsiębiorstw sieciowych .
  • Analizy zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w sieci .