Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej powoduje , że przyszły przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania wielu czynności rejestracyjnych i ewidencyjnych . Na etapie rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca zmuszony jest podejmować wiele istotnych decyzji , które mogą decydować o sukcesie gospodarczym lub porażce . Mając na uwadze problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy na etapie rejestracji działalności gospodarczej kancelaria doradztwa podatkowego świadczy usługi w zakresie pomocy przy tworzeniu i rejestracji firm . Usługi tego typu mają charakter kompleksowy zgodny z przesłaniem "Ty masz pomysł na działalność gospodarczą , resztę w Twoim imieniu zrobimy my" Zakres usług świadczonych przez kancelarię doradztwa podatkowego związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej obejmuje w szczególności : W przypadku osób fizycznych ( w tym spółek cywilnych ): Określenie PKD dla przyszłej działalności Dobór optymalnych zasad opodatkowania Sporządzenie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej W przypadku spółek cywilnych sporządzanie umów wraz z kompletem dokumentów rejestracyjnych , wymaganych przy spółkach cywilnych Współpraca ( pomoc) w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego W przypadku spółek posiadających osobowość prawną: Współpraca przy określaniu Firmy Określenie PKD Ustalenie istotnych postanowień umowy Współpraca przy zawarciu umów w formie aktów notarialnych Sporządzenie kompletnej dokumentacji do KRS Sporządzenie wymaganych dokumentów rejestracyjnych US , ZUS Współpraca w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego Sporządzanie dokumentów aktualizacyjnych Przytoczony powyżej zakres czynności , w zależności od wymagań przyszłego przedsiębiorcy jest modyfikowany z uwzględnieniem kompleksowości usług.