Tworzenie biznes planów

Pozyskiwania dofinansowania działalności gospodarczej ze źródeł zewnętrznych , w szczególności banków  zmusza przedsiębiorców ( kredytobiorców) do sporządzenia  biznesplanów jako podstawy oceny wykorzystania  kredytu.

Nieznany obiekt

Sporządzenie porwanego biznesplanu  stanowi :

  • Dla przedsiębiorcy ( kredytobiorcy)  przybliżoną ocenę  możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz stanowi podstawę decyzji w tym zakresie
  • Dla instytucji finansującej poprawnie sporządzony biznesplan jest informacją od której może zależeć decyzja o udzieleniu dofinansowania oraz o poziomie zabezpieczeń ( poręczeń ) oraz ma wpływ na koszty kredytu

Zespół pracowników kancelarii mając do dyspozycji  specjalistyczno oprogramowanie  jest w stanie sporządzić dla potrzeb podatnika  biznesplan w dowolnym układzie  i przedziale czasowym . Przy sporządzaniu biznesplany uwzględniamy :

  • Specyfikę branży
  • Trendy gospodarcze długookresowe
  • Dane historyczne przedsiębiorcy lub branży
  • Potrzeby przedsiębiorcy
  • Współczesne trendy analiz ekonomicznych

Przy sporządzaniu biznesplanów współpracujemy ze specjalistami branżowymi  oraz ośrodkami naukowymi zarówno krajowymi  jak również zagranicznymi