Responsive image

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej powoduje, że przyszły przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania wielu czynności rejestracyjnych i ewidencyjnych. Na etapie rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca zmuszony jest podejmować wiele istotnych decyzji, które mogą decydować o sukcesie gospodarczym lub braku powodzenia.

Mając na uwadze problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy na etapie rejestracji działalności gospodarczej kancelaria doradztwa podatkowego świadczy usługi w zakresie pomocy przy tworzeniu i rejestracji firm. Usługi tego typu mają charakter kompleksowy zgodny z przesłaniem "Ty masz pomysł na działalność gospodarczą, resztę w Twoim imieniu zrobimy my".

Zakres usług świadczonych przez kancelarię doradztwa podatkowego związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej obejmuje w szczególności:

  • W przypadku osób fizycznych (w tym spółek cywilnych): określenie PKD dla przyszłej działalności; dobór optymalnych zasad opodatkowania; sporządzenie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej
  • W przypadku spółek cywilnych: sporządzanie umów wraz z kompletem dokumentów rejestracyjnych, wymaganych przy spółkach cywilnych; współpraca (pomoc) w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego
  • W przypadku spółek posiadających osobowość prawną: współpraca przy określaniu Firmy; określenie PKD; ustalenie istotnych postanowień umowy; współpraca przy zawarciu umów w formie aktów notarialnych; sporządzenie kompletnej dokumentacji do KRS; sporządzenie wymaganych dokumentów rejestracyjnych US, ZUS; współpraca w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego; sporządzanie dokumentów aktualizacyjnych

Przytoczony powyżej zakres czynności, w zależności od wymagań przyszłego przedsiębiorcy jest kompleksowo modyfikowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.