Responsive image

Tworzenie biznes planów

Pozyskiwania dofinansowania działalności gospodarczej ze źródeł zewnętrznych, w szczególności banków, zmusza przedsiębiorców (kredytobiorców) do sporządzenia biznesplanów jako podstawy oceny wykorzystania kredytu.

Sporządzenie biznesplanu stanowi:

  • Dla przedsiębiorcy (kredytobiorcy) przybliżoną ocenę możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań, oraz stanowi podstawę decyzji w tym zakresie
  • Dla instytucji finansującej poprawnie sporządzony biznesplan jest informacją, od której może zależeć decyzja o udzieleniu dofinansowania oraz o poziomie zabezpieczeń (poręczeń). Ma on równiez wpływ na koszty kredytu

Zespół pracowników kancelarii mając do dyspozycji specjalistyczno oprogramowanie jest w stanie sporządzić dla potrzeb podatnika biznesplan w dowolnym układzie i przedziale czasowym. Przy sporządzaniu biznesplany uwzględniamy:

  • Specyfikę branży
  • Trendy gospodarcze długookresowe
  • Dane historyczne przedsiębiorcy lub branży
  • Potrzeby przedsiębiorcy
  • Współczesne trendy analiz ekonomicznych

Przy sporządzaniu biznesplanów współpracujemy ze specjalistami branżowymi  oraz ośrodkami naukowymi zarówno krajowymi, jak również zagranicznymi