Responsive image

Usługi kadrowo płacowe

Najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Istniejące przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z zatrudnionymi pracownikami. Oprócz zgodnego z prawem działania pracodawcy związanego z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników są przedsięwzięcia związane z systemami motywacyjnymi pracowników, w tym z wynagradzaniem.

Kancelaria doradztwa podatkowego świadczy kompleksowe usługi związane z szeroko rozumianą polityką kadrową przedsiębiorstwa. Do czynności jakie świadczy w tym obszarze, należą między innymi:

  • sporządzanie kompletnej dokumentacji pracowniczej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa (teczki osobowe)
  • sporządzanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej i aktualizacyjnej ZUS
  • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej do PIP i Sanepid
  • organizowanie szkoleń BHP i p. poż.
  • sporządzanie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy oraz urlopów
  • sporządzanie kompletnej dokumentacji płacowej .

W zakresie swojej działalności kancelaria świadczy ponadto usługi w zakresie:

  • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy
  • opracowanie norm zakładowych wynikających z przepisów BHP - sporządzanie Regulaminów Pracy
  • sporządzanie Regulaminów Wynagradzania

Pragniemy ponadto poinformować, że kancelaria przetwarza dane osobowe w ramach zarejestrowanego w GIDO zbioru danych osobowych „BIURO”