Responsive image

Zarządzanie ryzykiem

W funkcjonowaniu przedsiębiorstw może wystąpić wiele sytuacji ryzykownych, które mogą poważnie zakłócić działalność firm. Analiza takich sytuacji zapobiega kłopotom w przyszłości. Zapewnienie bezpieczeństwa dotyczy wszelkich form aktywności. Warto pamiętać iż prowadzenie działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach bez podejmowania ryzyka nie jest możliwe.

Zarządzanie ryzykiem to zharmonizowane działania dotyczące prowadzenia i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka. Z pojęciem zarządzania ryzykiem pozwiązywany jest nieodłącznie proces zarządzania ryzykiem - systematyczne stosowanie polityk, procedur i praktyk zarządzania do działań w zakresie komunikacji, konsultacji, ustanawiania kontekstu, oraz identyfikowania, analizowania, ewaluacji, postępowania z ryzykiem, monitorowania i przeglądu ryzyka

Oferta Kancelarii Doradztwa Podatkowego Irena Grządziel to idealne rozwiązanie dla firm poszukujących możliwości ograniczenia ryzyk finansowych w bieżącej lub przyszłej działalności. Nasze opracowania zawierają analizę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i ich konsekwencji finansowych. Nasi specjaliści przygotują dla Państwa indywidualny program prewencji i kontroli zidentyfikowanego problemu (ryzyka). Wychodzimy z założenie że lepiej być mądrym przed szkodą.

Oprócz szeregu innowacyjnych (autorskich) produktów i profesjonalnego wsparcia ze strony ekspertów zapewniamy bezpieczeństwo oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.