Responsive image

Optymalizacje podatkowe struktur i transakcji

Zmieniające się otoczenie gospodarcze, powoduje konieczność dostosowania struktur przedsiębiorstw (firm) do współczesnych wyzwań rynkowych.

Realizując przedsięwzięcia gospodarcze przedsiębiorstwa podejmują decyzję co do optymalnego kształtowania swoich struktur organizacyjnych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Zespół specjalistów z dziedziny zarządzania oraz specjalistów z zakresu prawa podatkowego świadczy usługi w zakresie:

  • Oceny możliwości istniejącej struktury organizacyjnej do realizacji obecnych lub planowanych zadań
  • Oceny i identyfikacji, zgodnie ze współczesną teorią organizacji, zagrożeń w funkcjonującej organizacji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem skutków finansowych i podatkowych
  • Dobóru metod eliminujących zakłócenia w funkcjonowaniu struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
  • Propozycji modyfikacji istniejącej struktury organizacyjnej z uwzględnieniem skutków podatkowych takich przedsięwzięć
  • Tworzenia nowych struktur, profilowanych do określonych zadań gospodarczych z wykorzystaniem współczesnych zasad organizacji przedsiębiorstw
  • Oceny ekonomicznej, w tym podatkowej, tworzenia nowych przedsiębiorstw sieciowych lub przystępowania do istniejących przedsiębiorstw sieciowych.
  • Analizy zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w sieci .